Versoepeling cookiewet

Versoepeling cookiewet

Eind mei 2013 is het moment waarbij de cookiewet ook in Den Haag is doorgedrongen als een middel dat juist veel irritaties veroorzaakt. In plaats van af en toe een pop-up weg klikken heeft door de wet elke website en webshop standaard één pop-up. Constant goedkeuring geven, meestal zonder het te lezen, om maar van al die pop-ups en cookiewalls af te komen. Bezoekers lezen de teksten dus niet meer en kunnen dan onbedoeld goedkeuring geven voor kwaadwillenden acties.

De wet wijziging is nog niet uitgevoerd maar wel is bekend welke uitzonderingen worden ingediend als aanvulling op de cookiewet.

  • Cookies die uitsluitend dienen om communicatie mogelijk te maken.
  • Cookies die noodzakelijk zijn om een gevraagde dienst te leveren.
  • Cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website mits geen nadelige gevolgen voor de privacy

Analytische cookies

De belangen van de website en webshop worden nageleefd in de aanvullingen op de cookiewet. De wet bescherming persoonsgegevens blijft van kracht voor het verzamelen van persoonsgegevens zoals IP-adressen e.d. Door de aanvulling kunnen zowel eerste als derde partij analytische cookies onder de cookiewet vallen. Het blijft noodzakelijk dat met de verzamelde gegevens geen andere privacygevoelige doeleinden dienen. Een eigenaar van een website of webshop moet in het belang van de privacy van bezoekers een overeenkomst sluiten wanneer de gegevens worden verkregen en gedeeld met een derde partij als Google Analytics. Wordt een dergelijk overeenkomst niet gemaakt dan zal de aanvulling niet van kracht zijn en dan blijft voor het gebruikt van analytische cookies de informatieplicht en toestemmingsplicht gelden.

A/B test cookies

Dergelijke testen worden gebruikt om te bepalen welke versie van een website of webshop als beste wordt gewaardeerd. Het gaat hier om het in kaart brengen van de kwaliteit en effectiviteit van de website of webshop. Wanneer een A/B cookie strikt voor deze doeleinden wordt gebruikt valt deze onder de nieuwe aanvullingen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een derde partij om de A/B test te realiseren is tevens een overeenkomst nodig anders blijven de informatieplicht en toestemmingsplicht gelden.

Affiliate cookies

Vanuit dezelfde gedachtegang met A/B test cookies vallen de affiliate cookies ook onder de aanvullingen. De cookie wordt gebruikt om bij te houden of een aankoop is gerealiseerd en een beloning op zijn plaats is. In principe zijn deze cookies bedoeld om de kwaliteit en effectiviteit van de website in kaart te brengen. Echter net als bij de analytische en A/B test cookies dient een overeenkomst te worden afgesloten met de derde partij in het kader van privacy. Zo niet dan kan niet worden gegradeerd dat de verzamelde gegevens niet worden gebruikt door de derde partij. Bijvoorbeeld voor profileren van bezoekers waarvoor de informatieplicht en toestemmingsplicht van kracht blijven.

Tracking cookies

Het doel van deze cookies wordt gezien als het middel om individueel surfgedrag in kaart te brengen voor profileren. Het vermoeden blijft dus bestaan dat bij tracking cookies persoonlijke gegevens worden verwerkt. De informatieplicht en toestemmingsplicht blijft van kracht. Als kan worden aangetoond dat er geen persoonsgegevens worden verwerkt, valt het gebruikt van deze cookies ook onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toestemmingsplicht

Tevens is extra aandacht gevraagd op de manier van hoe een bezoekers toestemming moet gaan geven. Er moet sprake zijn van een handeling waaruit een toestemming kan worden afgeleid. Bij het uitblijven van een handeling kan dus ook toestemming worden gegeven. Dus toestemming geven is niet per se nodig. Dit betekent dus ook dat de betreffende cookies nooit op de eerste pagina bij een eerste bezoek worden toegepast.

In plaats van expliciet toestemming vragen kan dit eventueel ook minder expliciet. In andere woorden bezoekers kunnen ook duidelijk worden geïnformeerd dat verdere interactie met de website of webshop kan worden beschouwd als een toestemming voor het gebruik van cookies.

In feite blijft de toestemming van de bezoeker bestaan, alleen dan vanuit vrije, specifieke en op informatie berustend handelingen waarbij de bezoekers aanvaardt dat cookies worden gebruikt.

In het kort

Door de aanvullingen die minister Kamp van Economische zaken voorstelt in zijn brief, vallen veel cookies onder de uitzonderingen. De toevoeging van overeenkomsten met derden partijen, zodat deze partijen verzamelde gegevens niet gaan gebruiken voor eigen belang wordt een cruciale punt om de betrouwbaarheid te waarborgen. Wordt hier niet aangehouden dan valt en blijft het gebruikt van de toegelicht cookies onder informatieplicht en toestemmingsplicht van de cookiewet.

Ook de manier hoe toestemming kan worden verkregen, door verder interactie met de website, zal een hoop ergernis en irritaties wegnemen bij bezoekers. Eindelijk ziet HC Designs een begin van een werkend model om de privacy tot op zekere hoogte te kunnen waarborgen in het kader van cookie gebruik.