EU 2014 richtlijnen webwinkels

EU 2014 richtlijnen webwinkels

Vanaf 2014 moeten webwinkels voldoen aan nieuwe Europese regels die worden opgelegd door Brussel. In Nederland en vele andere landen zijn de richtlijnen in december 2013 van kracht. De regels moet het kopen voor de consument makkelijker maken in een ander land van de EU.

In plaats van de technische aanpassingen die de cookiewet met zich meebracht gaat het hier om veranderingen in bedrijfsvoering. De markt krijgt nadat de regels van kracht zijn nog een periode van zes maanden om hun webwinkels en algemene voorwaarden aan te passen. Hieronder volgt een opsomming van de veranderingen die de nieuwe EU regels verwachten van alle webwinkels in de EU.

Bedenktijd van 7 naar 14 dagen

Webwinkels moeten klanten een periode geven van veertien dagen bedenktijd, oftewel herroepingsrecht. De periode start wanneer de klant het bestelde product heeft ontvangen. De uitzonderingen hierop zoals maatwerk, bederfelijke goederen blijven gewoon van kracht. Niet elke branche zoals digitale producten zijn gebonden aan het leveren van een bedenktijd. Wanneer een webwinkel verzuimt in zijn informatieplicht betreft bedenktijd dan heeft de klant recht op één jaar bedenktijd.

Klant betaald retourkosten

Webwinkels in Nederland hanteerde deze regel al op grote schaal. Maar nu ook in andere EU landen zoals Duitsland moet de klant straks retourkosten betalen. Een drempelverlagende regel om Europese markten te betreden als Nederlandse webwinkel.

Levering binnen 30 dagen

Een regel die al geldt in Nederland maar nu ook in andere EU landen moet worden toegepast. Een webwinkel krijgt een maximale levertijd van 30 dagen voor het leveren van producten. Tenzij een latere levering is besloten met de klant. Komt de webwinkel de levertijd niet na dan is de klant gerechtigd om de aankoop te annuleren.

Garantie informatie

Een webwinkel moet zijn klanten op de hoogte brengen van geldige wettelijke garanties. Zelf na het verstrijken van van de garantieperiode blijft een webwinkel verplicht om informatie te verlenen. Deze plicht blijft geldig tijdens de verwachte levensduur van een product.

Duidelijk klachtenprocedure

Webwinkels in EU landen moeten duidelijker hun klachtenprocedure toelichten. Volgens de Nederlandse informatieplicht was dit al van toepassing.

Betaling bij annulering

Bij annulering van een dienst moet een klant betalen voor het deel van de al ontvangen dienst. Voor specifieke branches zoals financiële diensten en onroerend goed geldt deze regel niet.

Aansprakelijkheid bij schade of verlies

Een regel die al geldt in Nederland. Straks zijn ook in andere EU landen de webwinkels verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij schade of verlies van producten.

Verborgen kosten en opties

Een regel die al geldt door de 2009 telecomwet. Een klant mag niet geconfronteerd worden met verborgen kosten of vooraf aangevinkte vakken voor diensten. Een webwinkel moet dus alle transparantie leveren wat een klant daadwerkelijk moet betalen.

Conclusie

In grote lijnen komt het erop neer, als een Nederlandse webwinkel voldoet aan de huidige wetgeving en regels dan is alleen de bedenktijd vatbaar voor verandering. Alle overige regels zijn natuurlijk ook van toepassing maar worden al toegepast door Nederlandse webwinkels.